Red Tractor Assured

SAFONAU ARDYSTIEDIG TRACTOR COCH

Y GELLIR EI OLRHAIN, YN DDIOGEL AC YN CAEL EI FFERMIO GYDA GOFAL

Dim ond cynnyrch bwyd a diod o Brydain sydd wedi’u hardystio gyda safonau trwyadl o’r fferm i’r pecyn, gwelwch logo Y Tractor Coch. Maer logo yn golygu bod y bwyd rydych chi’n ei brynu wedi cael ei gyrchu’n gyfrifol, wedi’i gynhyrchu’n ddiogel ac yn dod o gnydau ac anifeiliaid sydd wedi derbyn gofal da – felly mae’n dda i chi ac yn dda i ffermwyr Prydain.

Da iawn ti

Pan fyddwch yn prynu cynnyrch gyda logo'r Tractor Coch, gallwch fod yn hyderus eich bod yn prynu cynnyrch Prydeinig ar ei orau tymhorol sy'n ddiogel i chi a'ch teulu.

Da i Ffermwyr Prydain

Dim ond cynnyrch o ffermydd Y Tractor Coch (neu gyfwerth) all ddal logo'r Tractor Coch. Mae hyn yn golygu y gellir ei olrhain yn ôl drwy'r gadwyn gyflenwi i'r ffermydd Prydeinig y daeth ohonynt.

Da am les anifeiliaid

Lles anifeiliaid yw'r brif flaenoriaeth i holl ffermwyr da byw'r Tractor Coch. Maent yn gweithio'n ddiflino i sicrhau lles eu hanifeiliaid ac yn cael ymweliadau rheolaidd â milfeddygon i sicrhau bod iechyd y fuches a'r ddiadell yn cael ei gynnal.