Llaeth gan

WARTHEG CYMREIG

pori ar borfeydd agored yng Nghymru yw’r unig laeth a ddefnyddiwn yn ein caws a’n menyn arobryn

Caws wedi'i
wneud â llaw yn

OGOFÂU LLECHI LLANFAIR

Rhan o safle treftadaeth y byd UNESCO

Rydym wedi defnyddio rhai cynhyrchion lleol gwych i’n hystod wedi’i gwneud â llaw. Halen Môr o Halen Môn ar Ynys brydferth Ynys Môn a Wisgi Penderyn a grëwyd yng nghanol Cymru. Heb anghofio’r Cavern Aged Cheddar

Caws sy'n blasu'n wych

Gyda Gwobrau Lu

Gallwch brynu cawsiau Cymreig sydd wedi ennill sawl gwobr yn uniongyrchol o’r llaethdy yng Ngogledd Cymru.

Mae ein holl gawsiau traddodiadol a’r rhai wedi’u gwneud â llaw ar gael ynghyd â menyn a rhai cynnhyrchion lleol hyfryd i’w weini gyda’n caws.

Dragon Cheese Range

O'r blog ...