Soch mewn sach Nadoligaidd gyda macaroni caws Dragon Wedi’i Wneud â Llaw

Gan Kacie Morgan @therarewelshbit

Nadolig Llawen!

Macaroni caws Nadoligaidd yw bwyd cysur yr ŵyl ar ei orau! Macaroni meddal mewn saws cyw iâr a tharagon cawslyd a hufennog, gyda soch mewn sach suddlon ar ei ben a saets crensiog a stwffin winwnsyn goron ar y cyfan. Mae’n gyflym ac yn hawdd i’w wneud, ac yn ffordd wych o ddefnyddio sbarion bwyd y Nadolig.

Cofiwch fod rysáit caws macaroni sylfaenol yn galw am macaroni sych, menyn, blawd plaen, llaeth, caws (Cheddar yn aml), ac weithiau briwsion bara a Parmesan wedi’i gratio ar gyfer y topin. Mae rhai ryseitiau’n galw am fwstard a/neu nytmeg hefyd.

Rydyn ni wedi rhoi naws Nadoligaidd newydd i’r rysáit glasurol, oherwydd mae’r macaroni caws Nadoligaidd yma’n cael ei wneud gan ddefnyddio stoc cyw iâr, taragon ffres a hufen dwbl ar gyfer saws caws moethus, cysurus, wedi’i orffen â soch mewn sach suddlon a stwffin saets a winwns crensiog.

Y rysáit lawn:

Amser paratoi: 20 munud

Amser coginio: 25 munud

Calorïau: 633

Digon i: 4

Cost: £2.67

Cynhwysion

 • 8 soch mewn sach
 • 250g macaroni sych
 • 60g Menyn Hallt Cymreig Dragon
 • 30g blawd plaen
 • 400ml llaeth cyflawn
 • 1 potyn stoc cyw iâr neu stoc cyw iâr ffres
 • 125g Caws Dragon Platinum Wedi’i Wneud a Llaw, wedi’i gratio
 • 125g Caws Dragon Ruby Wedi’i Wneud a Llaw, wedi’i gratio
 • 150ml hufen dwbl
 • 1 llwy fwrdd taragon ffres wedi’i dorri’n fân
 • 20g cymysgedd stwffin saets a winwns

Dull 

 1. Coginiwch y soch mewn sach yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn, a’u rhoi o’r neilltu.
 2. Coginiwch y macaroni yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn, draeniwch nhw a’u rhoi o’r neilltu, gan gadw peth o’r dŵr coginio ar gyfer nes ymlaen.
 3. Tra bod y macaroni yn coginio, toddwch 30g o fenyn hallt mewn sosban fawr wrthglud neu sgilet. Unwaith y bydd wedi toddi, trowch y blawd i mewn a’i guro i ffurfio roux, gan ei droi’n barhaus dros wres isel am ychydig funudau i goginio’r blawd.
 4. Yn y cyfamser, cynheswch y llaeth mewn microdon neu mewn padell fach ar y stôf ac, unwaith y bydd yn boeth, cymysgwch ef yn raddol i mewn i’r roux ychydig ar y tro dros wres isel i ganolig, gan ei droi’n barhaus nes bod y llaeth i gyd wedi’i ychwanegu. Erbyn hyn, dylai fod gennych saws Béchamel hufennog.
 5. Ychwanegwch y pot stoc cyw iâr a’i droi nes ei fod wedi hydoddi.
 6. Tynnwch y sosban oddi ar y gwres ac ychwanegwch 75g Caws Platinum wedi’i gratio a 75g Caws Ruby wedi’i gratio, gan droi i’w cyfuno.
 7. Ychwanegwch yr hufen dwbl a’r taragon ffres, gan droi, ac yna’r dŵr pasta dros ben.
 8. Yn olaf, ychwanegwch y macaroni wedi’i ddraenio i’r cymysgedd, gan ei droi i sicrhau bod pob darn wedi’i orchuddio’n llwyr â saws.
 9. Arllwyswch y cymysgedd i ddysgl popty ddwfn, a rhowch weddill y caws wedi’i gratio ar ei ben.
 10. Trefnwch y soch mewn sach ar ben y caws wedi’i gratio, yn sticio allan ar ychydig o ongl.
 11. Gwasgarwch y cymysgedd stwffin saets a nionod dros y macaroni caws, yna toddwch weddill y menyn a’i arllwys dros y top i helpu i’w atal rhag sychu, neu losgi o dan y gril.
 12. Cynheswch y gril i wres isel i ganolig, rhowch y ddysgl y tu mewn yn ofalus a’i grilio am 8-10 munud, nes ei fod yn euraidd ac yn byrlymu. Mwynhewch!

Nodiadau

 • Os nad oes gennych botyn stoc wrth law, gallwch ddefnyddio ciwb stoc wedi’i falu yn lle hynny, ond byddem yn argymell ei ychwanegu gyda’r blawd wrth wneud eich roux, i atal clympiau.
 • Defnyddiwch gymaint neu gyn lleied o hufen dwbl ag y dymunwch, yn dibynnu ar chwaeth bersonol a gallwch ei hepgor yn gyfan gwbl os yw’n well gennych.
 • Mae macaroni caws yn blasu ar ei orau’n boeth ond os ydych chi’n storio unrhyw fwyd dros ben yn yr oergell, gellir ei fwynhau’n oer, neu ei ailgynhesu mewn popty neu ficrodon er efallai na fydd mor wlyb ar ôl ei ailgynhesu. Gan fod fy macaroni caws soch mewn sach yn cynnwys hufen dwbl, mae’n well peidio â’i rewi.
 • Ddim yn ffansio topin stwffin saets a nionod? Gallech ddewis haenen syml o gaws a/neu friwsion bara neu, fel dewis arall Nadoligaidd, mae castanwydd rhost wedi’u malu a briwsion bara surdoes yn gweithio’n dda.
Rhannwch y swydd hon ar eich hoff rwydwaith cymdeithasol!
Facebook
Twitter
LinkedIn