Ryseitiau Michelle

Ryseitiau Michelle

Mae’n bleser gennym i ddatgelu rhywbeth yda ni wedi bod yn weithio arno ers chydig o fisoedd bellach.

Rydym wedi ymuno â Michelle Evans- Fecci o Ddibych-y-Pysgod a oedd yn gystadleuydd ar y rhaglen Great British Bake Off y llynedd.

Rhannwch y swydd hon ar eich hoff rwydwaith cymdeithasol!
Facebook
Twitter
LinkedIn

Daethom yn ffrindiau efo Michelle drw ei chyfrif Instagram pan ddechreuodd hi ddefnyddio ein cynnyrch yn ei ryseitiau a tagio ni yn y pyst llynedd. Roeddem wrth ein boddai efo’i ryseitiau, ei steil a’i lluniau ac yn awyddus iawn i ymuno â hi.

Mae hi’n falch o’r threftadaeth Gymreig fel yr ydym ni, felly fedrwni ddim aros i rannu ei ryseitiau bendigedig efo chi ?

Gair gan Michelle:

“Rwy’n falch o fod yn Gymraeg, a dwi’n caru defnyddio cynhwysion a chynnyrch lleol o ansawdd da wrth bobi ac rydym yn mwynhau’r caws hwn fel teulu. Rwyf wrth fy modd â pha mor hufenog yw caws Dragon, ac mae eu hystod Handcrafted newydd yn flasus iawn! Fe wnes i hyd yn oed fynd â’r cheddar Clasurol i mewn i babell The Great British Bake Off, a’i ddefnyddio yn fy roliau bara!

Yr hyn yr wyf yn ei hoffi fwyaf yw’r berthynas agos sydd gan Dragon â’u ffermwyr, mae mor arbennig for llawer wedi bod yn cyflenwi llaeth iddynt ers cenedlaethau. Mae’r ffermwyr i gyd efo safon y tractor coch ac yn gweithio’n galed i gadw eu gwartheg yn hapus, a chaniatáu i’w gwartheg bori ar laswellt gwyrdd Caernarfon a’r ardaloedd cyfagos.

Rwyf wrth fy modd yn datblygu ryseitiau a gweithio gyda chaws Dragon. Bydd y ryseitiau y byddaf yn eu rhannu gyda chi i gyd wedi cael eu gwneud, eu profi a’u profi gennyf i i chi i gyd eu mwynhau a rhoi cynnig arnyn nhw! Pobi Hapus! ”

Rysait Sul y Mamau gan Michelle

Mwynhewch x