Quiche Caws Ruby, gyda Pesto a Bacwn gan @LlioAngharad

Mae'n rhaid mai quiche yw un o'r bwydydd amser cinio symlaf ond mwyaf boddhaol i'w wneud a gellir ei weini drwy gydol y flwyddyn. Gallwch ei fwyta'n boeth neu'n oer a gyda dewis diddiwedd o brydau ochr. Mae quiche yn wych!

Gyda’i lenwad cyfoethog a hufennog a’i gasyn o grwst byr menynaidd, mae ryseitiau quiche traddodiadol yn aml yn cynnwys cig moch a chaws e.e. Quiche Lorraine, tra bod cynhwysion eraill, fel eog ac asbaragws, yr un mor flasus.

Mae’r rysáit quiche hyfryd hon gan Llio Angharad yn cynnwys cyfuniadau cryf o flasau! Yn y rysáit hon, mae hi’n defnyddio caws godidog Red Leicester Cymreig Dragon wedi’i aeddfedu mewn ceudwll llechi – mae ei nodau cnau yn blasu’n rhyfeddol ac yn ategu blas cnau’r pesto bywiog. Mae potsio’r cennin mewn menyn hefyd yn ychwanegu cyffyrddiad moethus i’r quiche yma.

Yn berffaith ar gyfer cinio, mae hefyd yn mynd yn bell, sy’n ei wneud yn wych ar gyfer parti swper, yn enwedig os ydych chi’n ychwanegu ychydig o gennin crensiog ar ei ben, sy’n roi gwead hyfryd ac apêl ychwanegol iddo!

Bydd eich teulu a’ch ffrindiau wrth eu bodd â’r blasau dwys yn y quiche yma – does dim byd mwy cysurus na brathu i mewn i quiche cyfoethog, hufennog, cawslyd. Mwynhewch!

Ar gyfer y crwst (neu defnyddiwch grwst wedi’i brynu):

• 200g blawd cyffredin
• 100g menyn oer heb halen, wedi’i dorri’n giwbiau bach
• Pinsiad o halen
• 3-4 llwy fwrdd dŵr oer

Ar gyfer y llenwad:

• 2 lwy fwrdd pesto
• 6 tafell cig moch heb ei fygu, wedi’i goginio a’i dorri
• 100g Caws Coch Rhuddem Dragon wedi’i Aeddfedu mewn Ceudwll Llechi, wedi’i gratio
• 1 genhinen fawr

Ar gyfer y llenwad:

• 3 ŵy mawr
• 250ml hufen dwbl
• 100g Caws Red Leicester Rhuddem Dragon wedi’i Aeddfedu mewn Ceudwll Llechi, wedi’i gratio
• Pupur du wedi’i falu’n ffres, at eich dant

Dull

1. Paratowch y crwst (anwybyddwch os ydych chi’n defnyddio crwst o siop):
o Mewn powlen gymysgu fawr, cyfunwch y blawd, y menyn oer, a phinsiad o halen.
o Defnyddiwch flaenau eich bysedd i rwbio’r menyn i’r blawd nes ei fod yn debyg i friwsion bara.
o Ychwanegwch ddŵr oer yn raddol, 1 llwy fwrdd ar y tro, a chymysgwch nes bod y toes yn dod at ei gilydd. Byddwch yn ofalus i beidio â’i orweithio.
o Ffurfiwch y toes yn ddisg, ei lapio mewn dalen lapio blastig, a’i roi yn yr oergell am 30 munud.
2. Cynheswch eich popty i 180°C (350°F) a rhowch hambwrdd pobi yn y popty i gynhesu.
3. Ar arwyneb â blawd arno, rholiwch y toes allan i ffitio padell tarten 9 modfedd neu badell quiche. Sicrhewch ei fod yn ddigon mawr i orchuddio gwaelod ac ochrau’r sosban.
4. Trosglwyddwch y crwst yn ofalus i’r badell, gan ei wasgu i’r ymylon. Torrwch unrhyw grwst dros ben.
5. Taenwch y pesto’n gyfartal dros waelod y crwst.
6. Torrwch y genhinen mewn batonau a’i photsio mewn menyn.
7. Haenwch gyda chennin, cig moch a chaws:
8. Mewn powlen, chwisgwch yr wyau, yr hufen dwbl a’r caws Red Leicester sy’n weddill gyda’i gilydd. Sesnwch gyda phupur du wedi’i falu’n ffres.
9. Gosodwch bopeth gyda’i gilydd a phobi:
o Arllwyswch y gymysgedd ŵy dros y llenwad.
o Rhowch y quiche ar y hambwrdd pobi wedi’i gynhesu ymlaen llaw yn y popty.
o Pobwch am 35-40 munud neu nes bod y quiche wedi caledu ac yn frown euraidd ar ei ben.
10. Tynnwch y quiche o’r popty a gadewch iddo oeri am ychydig funudau cyn ei sleisio. Gweinwch yn gynnes neu ar dymheredd yr ystafell. Dewisol – Ychwanegwch gennin crensiog ar ei ben.

Blog gan Llio Angharad @LlioAngharad

Rhannwch y swydd hon ar eich hoff rwydwaith cymdeithasol!
Facebook
Twitter
LinkedIn