Noson Tân Gwyllt

Noson Tân Gwyllt

Yda chi’n mynd i weld yr arddangosfa tân gwyllt lleol heno, neu yn cynnal noson eich hunain?

Beth bynnag yda chi am neud, be’ am gael swpar syml ond effeithiol? Rydym ni wedi gweithio efo Edwards of conwy i ddod a’r syniadau ryseitiau yma i chi!

Rhannwch y swydd hon ar eich hoff rwydwaith cymdeithasol!
Facebook
Twitter
LinkedIn

I’r plant

Ci poeth mewn bynsen siâp ci, sôs coch a caws wedi’i gratio

‘Ci’ poeth gan ddefnyddio selsig porc chipolata Edwards o Gonwy mewn bynsen efo caws Dragon a sôs coch.

Defnyddiwch ffyn bara fel coesau, eisin parod i’r gwyneb a bara fel trwyn a clustiau.

R’wbath i bawb

Porc a Tsili

Selsig Cumberland Edwards o Gonwy efo jam tsili, pupur coch wedi’i rostio a caws cryf wedi’i gratio (Aeddfed neu Clasurol)

Traddodiadol

Selsig traddodiadol Edwards of Conwy efo siytni nionyn coch, nionod wedi’i ffrio a Caws Aeddfed Dragon wedi’i gratio. [Gweithio yn dda efo caws Clasurol efo Cennin Dragon)