Nôl i’r ysgol

Nôl i'r ysgol gan Imran Nathoo

Gan Imran Nathoo

​ Gyda’r plant yn mynd yn ôl am flwyddyn newydd yn yr ysgol ar ôl bod adref am gyfnod hir, gall fod yn anodd meddwl beth i roi yn eu bocsys bwyd. Mae Imran Nathoo (kitchen clonc) wedi cynllunio tri rysait blasus i gadw’r bocsys bwyd yn ddiddorol! Fel tad i ddau o blant mae o’n deallt pa mor hawdd yw syrthio mewn i drefn diflas ond drwy feddwl ‘chydig yn wahanol gall wneud amser bwyta yn gyffroes. Gall yr holl ryseitiau gael eu dyblu i wneyd mwy a gallwch eu gwneud o flaen llaw. Wrth gwrs does dim rhaid i rhain gael eu defnyddio i focsys bwyd y plant yn unig, gallwch wneud rhain i’r teulu i gyd; boed yn mynd i weithio mewn swyddfa neu o adref!

Os fyddwchi’n trio rhai o’r ryseitiau yma, tynnwch luniau a’u gyrru draw atom @Dragon_Wales @kitchenclonc

Rhannwch y swydd hon ar eich hoff rwydwaith cymdeithasol!
Facebook
Twitter
LinkedIn

Quesadillas cheddar a pupur cymysg mewn saws tomato wedi’i rostio

Pryd hawdd all gael ei wneud o flaen llaw, cynnwys lot o lysiau a blasu’n fendigedig. Mae’r saws yno er mwyn bwyta efo’r quesadillas ond does dim rhaid i chi ei gynnwys. Gallwch ddefnyddio unrhyw lenwad o’ch dewis e.e. corn melyn a nionyn coch neu Caws Dragon Handcrafted wedi’i gochi.

Gweini: 2

Paratoi: 15 munud

Coginio: Quesadillas – 10-20 munud, Saws tomato 45-60 munud

Cynhwysion:

100g Caws Mwyn/Aeddfed Dragon wedi’i gratio

½ pupur coch – wedi’i dorri’n fân

½ pupur melyn – wedi’i dorri’n fân

4 wrap tortilla meddal

165g o domatos bach

½ bwlb o arlleg

Olew olewydd

Halen a pupur

 

Dull

Cynhewswch y popty i 160C, torrwch y tomatos yn eu hanner a’i cymysgu efo ‘chydig o olew a halen a pupur. Rhostiwch yn araf am 45-60 munud

Lapiwch y garlleg mewn foil a’i roi yn y popty efo’r tomatos

Pan yn barod; rhowch y tomatos a un ewin o’r garlleg rhost (wedi’i blicio) mewn i gymysgwr a’i blitsio nes yn saws trwchus. Rhowch mewn botyn efo caead.

Cynysgwch y caws efo’r pupur mewn powlen. Rhowch 100g ohono ar un wrap tortilla a rhoi wrap arall ar ei ben. Rhowch y wraps mewn padell sych a’r dymheredd canolig.

Coginiwch am 5 munud pob ochor a tan fod y caws wedi toddi

Gwnewch fwy o wraps neu cadwch y gymysgedd caws a pupur at ddiwrnod arall

Gadewch iddo oeri a’i dorri mewn i chwarteri

Pocedi pitta Salad Groegaidd

Twist ar salad groegaidd traddodiadol gan ddefnyddio caws Caerffili yn lle feta, ma’n gweithio’n gret! Mae rhostio tomatos yn gwneud y blas fwy dwys ond yn eu sychu. Y nod ydi stopio’r pitta fynd yn lyb, gallwch ddefnyddio tomatos heul sych parod i arbed amser! Mae hwn yn blasu’n fendigedig ar ben ei hun felly mae’r dresin yn ddewisiol ond mae’n ychwanegu elfen arall o flas!

Gweini: 2

Paratoi: 15

Coginio: 45-60 minutes (saws tomato)

Cynhwysion

100g Caws Caerffili Dragon – wedi’i grymblo

165g tomatos bach

60g ciwcymbyr

1 nionyn coch – wedi’i sleisio

40g olewydd du wedi’i sleisio

1 letys gem fach – wedi’i sleisio

1 lemon

Olew olewydd

¼ llwy de o Oregano

Halen a pupur

2 bara pitta cyflawn

Dull

Cynhewswch y popty i 160C, torrwch y tomatos yn eu hanner a’i cymysgu efo ‘chydig o olew a halen a pupur. Rhostiwch yn araf am 45-60 munud. Gadewch i oeri.

Mewn powlen cymysgwch y tomatos, ciwcymbyr, nionyn coch, olewydd a letys.

Ychwanegwch y caws Caerffili a’i gymysgu

I’r dresin: cyfunwch sudd 1 lemwn, olew (hanner faint o sudd lemwn sydd ganddo chi) oregano sych, halen a pupur. Cymysgwch yn dda a’i roi mewn potyn efo caead.

Cynhewsh y bara pitta mewn tostiwr neu o dan gril nes ei fod yn codi yn y canol; torrwch yn ei hanner a’i agor fel poced

Llenwch y bara pitta efo’r llenwad. Mwynhewch!

Bariau ceirch a siocled

Dim yn unig mae rhain yn hawdd eu gwneud ond mae nhw’n cynnwys hwb o egni ac yn blasu’n wych. Perffaith ar gyfer bocsys bwyd ac yn gwneud digon ar gyfer yr wythnos gyfan. Torrwch mewn i fariau neu sgwariau a defnyddiwch siocled o’ch dewis chi. Mae rhain yn defnyddio siocled tywyll i gadw’r lefelau siwgwr lawr a chael mwy o flas! Gallwch wneud rhain gyda dim siwgwr ychwanegol.

Gwneud: 12

Paratoi: 15 munud

Coginio: 20-25 munud

Cynhwysion:

280g ceirch – wedi’i blitzio yn flawd mewn prosesydd bwyd

100g Menyn Hallt Cymreig Dragon

1 llwy de o bowdwr pobi

75g menyn cnau daear

2 wy

1 llwy de o fanila

1 banana – wedi’i stwnsho

100g o siocled tywyll plaen – wedi’i dorri’n ddarnau

50g o siwgwr mân euraidd (dewisiol)

Dull:

Cynheswch y popty i 180C ac irwch a leiniwch dun pobi (9×13 modfedd/23x33cm neu debyg)

Mewn powlen, cymysgwch y ‘blawd’ ceirch a powdwr pobi

Mewn sosban fach, toddwch y menyn a’i dollti mewn i fowlen arall a’i gymysgu efo’r menyn cnau, fanila, banana, siwgwr a’r wyau. Cymysgwch yn dda.

Plygwch y gymysgedd sych efo’r gymysgedd gwlyb ac ychwanegu’r siocled a’i gymysgu mewn.

Trosglwyddwch y gymysgedd i’r tun pobi, gwasgarwch a’i wneud yn fflat efo cefn llwy.

Pobwch ar y silff ganol am 20-25 munud nes yn euraidd

Tynnwch o’r popty a’i adael i oeri yn y tun. Pan fydd wedi oeri, tynnwch allan o’r tun a’i sleision mewn i fariau/sgwariau

Cadwch mewn cynhwysydd aerdynn a lapio darnau unigol fel bo’r angen.