Imran Nathoo’s Big Cheese

The Big Cheese - Imran Nathoo

Dani’n edrych ymlaen at weithio efo rhai o fawreddion y byd coginio yn Nghymru. Dros y mis nesa mi fyddwn yn cyd-weithio efo rhai o’n hoff gogyddion i roi ysbrydoliaeth coginio, coginio byw ac i ateb llawer o’ch cwestiynau coginio ar hyd y ffordd.

Rhannwch y swydd hon ar eich hoff rwydwaith cymdeithasol!
Facebook
Twitter
LinkedIn

Yn cyflwyno Imran Nathoo oddi ar Masterchef gynt.

Mae gan Imran ddawn o goginio gan ffocysu ar y teulu. Mae’n gogydd, gwesteiwr clwb swper, blogiwr bwyd a tad i ddau o hogiau!

Mae’n amser ‘takeover’ efo Imran ar Facebook a Instagram Dragon a cewch weld sut i neud Risoto Pys & Cennin am 6yh Nos Sadwrn 11eg o Orffennaf!

Os ydychi am goginio efo Imran, dyma fydd angen arnoch

CYNHWYSION

1 Llwy fwrdd o Fenyn Hallt Dragon

1 Llwy fwrdd o olew olewydd/rapeseed

200g o reis risoto (arborio)

600ml o stoc llysiau

1-2 ewin garlleg – wedi’i plicio a’u gratio yn fan

1 cennin mawr

70g o bys wedi rhewi

100g o gaws Clasurol Dragon efo cennin – wedi’i grymblo

Llond llaw o ddail parsli – wedi’i torri

Pupur du

Caws Halen Mon Handcrafted Dragon

Ennillwch drwy ddangos eich ryseitiau gan ddefnyddio #TheBigCheese