Dragon yn ymuno â Theulu’r Scarlets!

Dywedwch Gaws! Hufenfa De Arfon yn ymuno â Theulu'r Scarlets

Mae’n bleser gan Dragon gyhoeddi ein bod yn ymuno â theulu Scarlets ar gyfer tymor rygbi 2021/22!

Yn ogystal â lletygarwch ar ddiwrnod gêm, bydd Dragon ar gael ym Mhentre’r Cefnogwyr cyn ac ar ôl gemau, gan ddarparu caws a menyn Cymreig i’r stadiwm, gan gynnwys ei nwyddau nodedig sef Caws Cymreig o Geudwll Llechen, Caws Halen Môn a’i Gaws o Geudwll a Wisgi Penderyn. Gallwch weld hysbysebiad y cwmni o amgylch Parc y Scarlets a thu fewn ein rhaglen diwrnod gêm.

Rhannwch y swydd hon ar eich hoff rwydwaith cymdeithasol!
Facebook
Twitter
LinkedIn

Dywedodd Rheolwr Marchnata Dragon Kirstie Jones: “Edrychwn ymlaen at ymuno â theulu’r Scarlets gan godi ymwybyddiaeth am ein brand yn Ne Cymru. Mae’r Scarlets yn weithgar iawn yn eu cymuned, ac ni allwn aros i fod yn rhan o hynny!”

Dywedodd Pennaeth Masnachol y Scarlets James Bibby: “Mae’n hyfryd i groesawu partneriaid masnachol newydd i’r Scarlets ac rydym wrth ein bodd i weld Dragon yn ymuno’r teulu’r tymor yma. Fe wnaethon ni gwrdd â’r tîm yng Ngogledd Cymru yn ystod ein gwersyll ym mis Awst ac roedd yn amlwg o’r cychwyn ein bod yn rhannu’r un weledigaeth a gwerthoedd cymunedol.

“Roedd ein noson caws a gwin yn llwyddiannus iawn gyda’n partneriaid a hyfforddwyr ac edrychwn ymlaen yn fawr at weithio gyda’n gilydd yn y dyfodol a chroesawu Dragon i glwb busnes Parc y Scarlets yn ystod y tymor.”