Diwrnod Iechyd y Byd – 7fed Ebrill

Budd o gynnwys Cheddar a chynyrch llaeth yn eich deiet

Wrth i ni ddathlu Diwrnod Iechyd y Byd ddydd Sul 7 Ebrill, mae’n bwysig myfyrio ar rôl maeth yn ein llesiant cyffredinol. Ac o ran cynnal deiet iach, ni ddylid anwybyddu Cheddar a chynhyrchion llaeth. Yn wir, yn ôl argymhellion llywodraeth y DU, dylai oedolyn cyffredin fwyta 30g o Cheddar y dydd.

Felly, gadewch i ni ymchwilio i fanteision cynnwys cheddar a chynnyrch llaeth yn ein prydau dyddiol.

Yn gyntaf oll, mae cynyrch llaeth gan gynnwys Cheddar yn ffynhonnell calsiwm, sy’n hanfodol ar gyfer adeiladu a chynnal esgyrn a dannedd cryf. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn ein blynyddoedd iau, wrth i ni barhau i dyfu a datblygu. Ond nid dim ond ar gyfer plant y mae calsiwm. Wrth i ni heneiddio, mae ein hesgyrn yn dechrau gwanhau, a gall bwyta digon o galsiwm helpu i atal cyflyrau fel osteoporosis.

Ond nid dyna yw’r unig fantais. Mae cynyrch llaeth hefyd yn cynnwys fitaminau a mwynau pwysig fel fitamin D, potasiwm, a magnesiwm, sy’n chwarae rhan hanfodol wrth gynnal system imiwnedd iach, swyddogaeth cyhyrau, a swyddogaeth nerfau. Mewn gwirionedd, mae ymchwil wedi dangos y gall bwyta cynhyrchion llaeth helpu i leihau’r risg o ddatblygu clefydau cronig fel clefyd cardiofasgwlaidd a diabetes math 2.

Ar ben hynny, mae Cheddar a chynyrch llaeth eraill yn ffynhonnell wych o brotin, sy’n hanfodol ar gyfer adeiladu ac atgyweirio meinweoedd yn ein corff. Mae hyn yn arbennig o bwysig i’r rhai sy’n arwain ffordd egnïol o fyw neu sy’n edrych i adeiladu màs cyhyr. Yn ogystal, gall y protin mewn cynhyrchion llaeth ein helpu i deimlo’n llawn ac yn fodlon, gan ei wneud yn ychwanegiad gwych at unrhyw gynllun rheoli pwysau.

Ond efallai mai un o fanteision mwyaf arwyddocaol cynnwys Cheddar a llaeth yn ein diet yw’r amrywiaeth y mae’n ei ychwanegu at ein prydau. O mac hufennog a chaws i frechdan gaws wedi’i grilio clasurol, gellir ymgorffori Cheddar mewn amrywiaeth eang o brydau, gan ei wneud yn fwyd pleserus ac amlbwrpas.

Porwch ein ryseitiau blasus yma

Salad Caws Superfood

 

Pastai Pysgod Mac a Chaws

 

Tosti Nduja wedi’i grilio a Cheddar Clasurol

 

Mae Cheddar a chynhyrchion llaeth eraill yn cynnig amrywiaeth o fanteision iechyd na ddylid eu hanwybyddu. O adeiladu esgyrn cryf i gefnogi ein system imiwnedd, gall ymgorffori 30g o cheddar yn ein diet dyddiol gael effaith gadarnhaol ar ein hiechyd yn gyffredinol.

Felly, gadewch i ni godi sleisen o Cheddar i ddathlu Diwrnod Iechyd y Byd a pharhau i fwynhau’r daioni cawslyd sydd gan laethdy i’w gynnig.

Dysgwch fwy am laeth drwy’r cyfnodau bywyd yma: https://letseatbalanced.com/health-and-nutrition/dairy-health-benefits-through-the-life-stages/

Rhannwch y swydd hon ar eich hoff rwydwaith cymdeithasol!
Facebook
Twitter
LinkedIn

.