Chris Roberts’ Big Cheese

The Big Cheese - Chris 'flamebaster' Roberts

Dani’n falch o gyhoeddi ein bod yn gweithio efo rhai o fawreddion y byd coginio yn Nghymru. Dros y mis nesa mi fyddwn yn cyd-weithio efo rhai o’n hoff gogyddion i roi ysbrydoliaeth coginio, coginio byw ac i ateb llawer o’ch cwestiynau coginio ar hyd y ffordd.

Rhannwch y swydd hon ar eich hoff rwydwaith cymdeithasol!
Facebook
Twitter
LinkedIn

Yn cyflwyno Chris ‘flamebaster’ Roberts, dyn y BBQ! Mae Chris yn coginio cynnyrch lleol dros fflam i greu prydau ‘epic’!

Bydd Chris yn cymeryd drosodd Instagram a Facebook Dragon am 6yh Dydd Sadwrn 4ydd o Orffennaf, peidiwch ai fethu!

Os am goginio efo Chris, dyma beth fyddw chi angen:

CYNHWYSION

Salsa:

Pupur Melys

Tomato

Nionyn

Tsili gwyrdd

Bwlb Garlleg

Olew Olewydd

Saws Caws:

50g Menyn Hallt Dragon

Blawd plaen

80g Caws Dragon Handcrafted wedi’i gochi a gwiniolen

100g Caws Clasurol efo cennin

Llefrith

Bara

400g blawd plaen cryf

1 llwy de o halen

1 llwy fwrdd o siwgwr

7g paced o furum

2 llwy fwrdd o olew olewydd

300ml dwr cynnes

Ennillwch gan gyflwyno eich ryseitiau gan ddefnyddio #TheBigCheese