Beth yw eich hoff Rysait Nadoligaidd?

Beth yw eich hoff Rysait Nadoligaidd?

Rydym i gyd yn meddwl am fwydydd gwahanol pan yn meddwl am gyfnod y ‘Dolig, a mae ganom ni I gyd draddodiadau gwahanol. Un o draddodiadau acw ydi’r deisen Nadolig yn dilyn rysait fy hen Nain, ac yn cael eu gwneud misoedd o flaen llaw ac yn cael eu socian gyda brandy, ma’r rysait hon dal yn gyfrinach yn y teulu.

Ond un o fy hoff bethau I’w gwneud dros gyfnod y ‘Dolig ydi ‘shortbread’, mae’r rysait traddodiadol yma yn hawdd I’w wneud ac yn flasus dros ben. Un o’m cyfrinachau I wneud y rysait yma ydi menyn traddodiadol Hallt Cymreig, Dragon.

Cynhwysion

 • 150g Siwgr Caster
 • 300g Menyn Hallt Dragon
 • 200g Blawd Plaen
 • 50g Cornflour

Dull

 1. Cynheswch y popty i 180˚C neu Gas rhif 3.
 2. Curwch y menyn a’r siwgr gyda’I gilydd ne sei fod yn hufenog ac ysgafn.
 3. Ildiwch y blawd a cornflour I’r gynysgedd a cymysgwch ne sei fod yn creu toes.
 4. Arllwyswch y does allan a’r weithle gyda blawd a’t tylino ne sei fod yn esmwyth.
 5. Roliwch y does allan I drwch o 1cm, yna defnyddiwch dorrwch o unrhyw siap I’w dorri mewn I siapiau. Mi fydda I’n hoffi defnyddio siapiau nadoligaidd.
 6. Gosodwch y siapiau ar din pobi gyda phapur a pobwch am 15-20 munud.
 7. Ar ol iddynt ddod o’r popty mi allwch rhoi ychydig o siwgr caster arnynt neu eu addurno gyda eisin neu siocled.
Rhannwch y swydd hon ar eich hoff rwydwaith cymdeithasol!
Facebook
Twitter
LinkedIn